onsdag, januar 24, 2007

ILD & LYN


Selv om kunsten i Århus brenner, stopper det ikke LYNfabrikken og Litteraturen på Scenen i å holde opplesninger: Imorgen braker det løs med Christian Yde Frostholm, Niels Frank og Martin Larsen!